Zákaznický servis
info@snadnamaturita.cz

Ovidius - Umění milovat

Ovidius face 200x200 10 Kč

Díla podle územní příslušnosti: Starověký Řím
Díla podle literárního žánru: Poezie
Díla podle období: Světová a česká literatura do konce 18. století

Ukázka

ROZBOR DÍLA: UMĚNÍ MILOVAT (PUBLIUS OVIDIUS NASO)

Literární druh a žánr:
3 knihy s intimními radami pro muže a ženy (poezie, lyrika)
Literární směr:
vydáno kolem přelomu letopočtu (kolem roku 0) – dílo patří do počátku autorovy tvorby; antická literatura
Slovní zásoba:
spisovný a zastaralý antický jazyk; nečekané obraty; značná čtivost; erotické a jiné intimní výrazy; častá přirovnání k mytologickým postavám (Venuše, Meneláos, Helena, Daidalos, Ariadna, atd.); časté použití metafor; barvité výrazy – obrazná pojmenování
Rytmus, verš, rým:
elegické distichon; daktylský haxametr a pentametr
Kompozice:
celé dílo je členěno do 3 knih; každá kniha je členěna do jednotlivých kapitol (pojmenovaných podle problematiky, kterou se chystají řešit)

  Vypravěč (lyrický subjekt)

 

  Význam sdělení a hlavní myšlenky díla

  Autor

  Literární kritika

  Srovnání

  ...a mnoho dalšího...

rozbor díla k maturitě 2017 z českého jazyka, kvalitní rozbory literárních děl k ústní maturitě z češtiny, zpracované knihy, seznam knih k maturitě, ústní maturita 2017

Chceš vidět, jak vypadá celý materiál? Klikni sem.

Zpět