Zákaznický servis
info@snadnamaturita.cz

Alexander Sergejevič Puškin - Evžen Oněgin

Puskin face 200x200 10 Kč

Díla podle územní příslušnosti: Rusko
Díla podle období: Světová a česká literatura 19. století
Díla podle literárního žánru: Próza
Díla podle literárního žánru: Poezie

Ukázka

ROZBOR DÍLA: EVŽEN ONĚGIN (ALEXANDR SERGEJEVIČ PUŠKIN)

Literární druh a žánr:
román ve verších (poezie/próza – epika)
Literární směr:
dílo bylo vydáváno postupně (jako seriál) v letech 1823-1831; kompletně knižně vyšlo poprvé r. 1833; autor tvořil dílo v raném období své tvorby; romantismus
Slovní zásoba:
spisovný jazyk; převažují knižní tvary slov
Rytmus, verš, rým:
tzv. oněginská sloka (každá sloka obsahuje 14 veršů); 4-stopý přízvučný (rýmovaný) jambický verš
Stylistická charakteristika textu:
občas dlouhé monology jednotlivých postav (např. dopis Taťány Oněginovi)

  Děj

  Vypravěč

  Postavy

  Kompozice, čas a prostor

  Význam sdělení a hlavní myšlenky díla

  Autor

  Literární kritika

  Srovnání

  ...a mnoho dalšího...

rozbor díla k maturitě 2017 z českého jazyka, kvalitní rozbory literárních děl k ústní maturitě z češtiny, zpracované knihy, seznam knih k maturitě, ústní maturita 2017

Chceš vidět, jak vypadá celý materiál? Klikni sem.

Zpět