Zákaznický servis
info@snadnamaturita.cz

Jules Verne - Cesta kolem světa za osmdesát dní

Verne face8 200x200 10 Kč

Díla podle územní příslušnosti: Francie
Díla podle období: Světová a česká literatura 19. století
Díla podle literárního žánru: Próza

Ukázka

ROZBOR DÍLA: CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ (JULES VERNE)

Literární druh a žánr:
dobrodružný román (próza, epika)
Literární směr:
vydáno r. 1873 – jde o jedno z prvních autorových děl; realismus
Slovní zásoba:
spisovný jazyk; mnoho zeměpisných názvů
Stylistická charakteristika textu:
značný spád děje a napínavost celého příběhu; propracované zeměpisné popisy; vliv dobového průmyslového a hospodářského vývoje (využití moderních výdobytků – vlaku, parníků, apod.)

  Děj

  Vypravěč

  Postavy

  Kompozice, čas a prostor

  Význam sdělení a hlavní myšlenky díla

  Autor

  Literární kritika

  Srovnání

  ...a mnoho dalšího...

rozbor díla k maturitě 2017 z českého jazyka, kvalitní rozbory literárních děl k ústní maturitě z češtiny, zpracované knihy, seznam knih k maturitě, ústní maturita 2017

Chceš vidět, jak vypadá celý materiál? Klikni sem.

Zpět