Zákaznický servis
info@snadnamaturita.cz

Karel Čapek - Továrna na absolutno

Capek face 200x200 10 Kč

Díla podle územní příslušnosti: Česká republika
Díla podle literárního žánru: Próza
Díla podle období: Česká literatura 20. a 21. století

Ukázka

ROZBOR DÍLA: TOVÁRNA NA ABSOLUTNO (KAREL ČAPEK)

Literární druh a žánr:
antiutopický fejetonový román s prvky sci-fi (próza, epika)
Literární směr:
vydáno r. 1922 – střední období autorovy tvorby; dílo původně vycházelo na pokračování v Lidových novinách ve formě fejetonů; období české meziválečné prózy
Slovní zásoba:
převládá spisovná čeština; srozumitelnost; bohatá, ale stále velice jednoduchá a prostá slovní zásoba (nic neskrývá); občas hovorový jazyk vedlejších postav; méně se zde vyskytují satirické a novinářské prvky
Stylistická charakteristika textu:
občas nesouvislý děj – vliv na gradaci děje; naléhavost; krátké dialogy; jednoduchost; celkově propracované vyprávění

  Děj

  Postavy

  Kompozice, čas a prostor

  Význam sdělení a hlavní myšlenky díla

  Autor

  Literární kritika

  Srovnání

  ...a mnoho dalšího...

rozbor díla k maturitě 2017 z českého jazyka, kvalitní rozbory literárních děl k ústní maturitě z češtiny, zpracované knihy, seznam knih k maturitě, ústní maturita 2017

Chceš vidět, jak vypadá celý materiál? Klikni sem.

Zpět