Zákaznický servis
info@snadnamaturita.cz

Dante Alighieri - Božská komedie

Alighieri face 200x200 10 Kč

Díla podle literárního žánru: Poezie
Díla podle územní příslušnosti: Itálie
Díla podle období: Světová a česká literatura do konce 18. století

Ukázka

ROZBOR DÍLA: BOŽSKÁ KOMEDIE (DANTE ALIGHIERI)

Literární druh a žánr:
alegorický epos (poezie, epika) – rozsáhlá básnická skladba
Literární směr:
pravděpodobně vzniklo v letech 1307-1321 – dílo bylo dokončeno v závěru autorova života; dílo se řadí do předrenesančního období
Slovní zásoba:
spisovný jazyk s básnickými (knižními) výrazy; filozofické a historické prvky; mnoho skryté symboliky (alegorie); občas antické prvky
Rytmus, verš, rým:
převažují tzv. tercíny (pětistopé jambické verše)

  Děj

  Postavy

  Kompozice, čas a prostor

  Význam sdělení a hlavní myšlenky díla

  Autor

  Literární kritika

  Srovnání

  ...a mnoho dalšího...

rozbor díla k maturitě 2017 z českého jazyka, kvalitní rozbory literárních děl k ústní maturitě z češtiny, zpracované knihy, seznam knih k maturitě, ústní maturita 2017

Chceš vidět, jak vypadá celý materiál? Klikni sem.

Zpět