Zákaznický servis
info@snadnamaturita.cz

Giovanni Boccaccio - Dekameron

Bocaccio face 200x200 10 Kč

Díla podle literárního žánru: Próza
Díla podle územní příslušnosti: Itálie
Díla podle období: Světová a česká literatura do konce 18. století

Ukázka

ROZBOR DÍLA: DEKAMERON (GIOVANNI BOCCACCIO)

Literární druh a žánr:
cyklus 100 novel (próza, epika)
Literární směr:
vytvořeno v letech 1348-1353 – střední období autorovy tvorby; období renesance
Jazyk a slovní zásoba:
spisovný jazyk; mnoho metafor; občas nalezneme i archaismy nebo knižní výrazy
Stylistická charakteristika textu:
psáno srozumitelně; monology vypravěčů i dialogy (přímé řeči); velmi dlouhá souvětí (typické pro období renesance); střídání optimismu a ironie

  Děj

  Postavy

  Kompozice, čas a prostor

  Význam sdělení a hlavní myšlenky díla

  Autor

  Literární kritika

  Srovnání

  ...a mnoho dalšího...

rozbor díla k maturitě 2017 z českého jazyka, kvalitní rozbory literárních děl k ústní maturitě z češtiny, zpracované knihy, seznam knih k maturitě, ústní maturita 2017

Chceš vidět, jak vypadá celý materiál? Klikni sem.

Zpět