Zákaznický servis
info@snadnamaturita.cz

Paulo Coelho - Alchymista

Coelho face 200x200 10 Kč

Díla podle územní příslušnosti: Brazílie
Díla podle literárního žánru: Próza
Díla podle období: Světová literatura 20. a 21. století

Ukázka

ROZBOR DÍLA: ALCHYMISTA (PAULO COELHO)

Literární druh a žánr:
psychologický román (próza, epika) s pohádkovými a fantasy prvky
Literární směr:
vydáno r. 1988 v Brazílii, jedno z prvních autorových děl; magický realismus (dílo se sem nedá přesně zařadit, ale obsahuje některé jeho prvky)
Slovní zásoba:
spisovný jazyk s bohatou slovní zásobou; občas zvláštnosti - např. velká písmena u jinak běžných slov (Osobní příběh, Vesmír) - zdůraznění jejich významu; z uměleckých prostředků text obsahuje např. personifikace (připisování lidských vlastností neživým věcem) nebo přirovnání
Stylistická charakteristika textu:
text je přehledný, věty jsou spíše kratšího rozsahu a jsou snadno pochopitelné; objevuje se zde vnitřní monolog (promluva hl. postavy k sobě samé) a velmi častý je i dialog mezi jednotlivými postavami; často přímá i nepřímá řeč; pohádkové (magické) prvky - např. proměna běžného kovu ve zlato

  Děj

  Postavy

  Kompozice, čas a prostor

  Význam sdělení a hlavní myšlenky díla

  Autor

  Literární kritika

  Srovnání

  ...a mnoho dalšího...

rozbor díla k maturitě 2017 z českého jazyka, kvalitní rozbory literárních děl k ústní maturitě z češtiny, zpracované knihy, seznam knih k maturitě, ústní maturita 2017

 

Chceš vidět, jak vypadá celý materiál? Klikni sem.

Zpět