Zákaznický servis
info@snadnamaturita.cz

Karel Jaromír Erben - Kytice

Erben face 200x200 20 Kč

Díla podle územní příslušnosti: Česká republika
Díla podle období: Světová a česká literatura 19. století
Díla podle literárního žánru: Poezie

Ukázka

ROZBOR DÍLA: KYTICE (KAREL JAROMÍR ERBEN)

Literární druh a žánr:
sbírka balad (poezie, lyricko-epická skladba)
Literární směr:
vydáno r. 1853; český romantismus
Slovní zásoba:
spisovný jazyk (zastaralý); tzv. baladická zkratka = zhuštěný a úsporný jazyk, často neslovesné věty bez spojek; citoslovce → dějový spád + dramatičnost; zvukomalba; naléhavost a mystičnost (pohádkové a kouzelné prvky); časté personifikace (připisování lidských vlastností neživým předmětům nebo věcem) nebo metafory
Rytmus, verš, rým:
RÝM: sdružený a střídavý; VERŠ: přízvučný; RYTMUS: trochej

  Děj

  Postavy

  Kompozice, čas a prostor

  Význam sdělení a hlavní myšlenky díla

  Autor

  Literární kritika

  Srovnání

  ...a mnoho dalšího...

rozbor díla k maturitě 2017 z českého jazyka, kvalitní rozbory literárních děl k ústní maturitě z češtiny, zpracované knihy, seznam knih k maturitě, ústní maturita 2017

Chceš vidět, jak vypadá celý materiál? Klikni sem.

Zpět