Zákaznický servis
info@snadnamaturita.cz

Homér - Ilias

Homer face 200x200 10 Kč

Díla podle literárního žánru: Poezie
Díla podle územní příslušnosti: Starověké Řecko
Díla podle období: Světová a česká literatura do konce 18. století

Ukázka

ROZBOR DÍLA: ILIAS (HOMÉR)

Literární druh a žánr:
starořecký hrdinský epos (poezie, epika)
Literární směr:
vznik nejspíše ve 2. polovině 8. století př.n.l.
Slovní zásoba:
archaický jazyk – stará iónština; prvky z řecké mytologie
Rytmus, verš, rým:
daktylský hexametr

  Děj

  Vypravěč

  Postavy

  Kompozice, čas a prostor

  Význam sdělení a hlavní myšlenky díla

  Autor

  Literární kritika

  Srovnání

  ...a mnoho dalšího...

rozbor díla k maturitě 2017 z českého jazyka, kvalitní rozbory literárních děl k ústní maturitě z češtiny, zpracované knihy, seznam knih k maturitě, ústní maturita 2017

Chceš vidět, jak vypadá celý materiál? Klikni sem.

Zpět