Ohlasy maturantů na rozbory děl k češtině

Jak kvalitně jsou materiály zpracovány?
„Jsou jasně, stručně a dostatečně sepsány.“
(Honza S.)
Jak moc zjednodušují/zrychlují učení oproti běžným materiálům?
„Určitě o dost. Nemusím zdlouhavě prohledávat všelijaké zdroje, jakékoli nutné informace jsou vystižené v rozborech.“
(Jakub Ch.)
Je výběr témat dostatečně široký?
„…já jsem bohužel vyhledal pouze polovinu knih, které jsem potřeboval k maturitě.“
(Jakub Ch.)
Jak moc jsou materiály reálně využitelné při maturitě?
„Určitě jsou využitelné, obsahují důležité informace, které je potřeba vědět k ústní zkoušce. Podle mého je ale stejně dobré knihu přečíst.“
(Jakub Ch.)
Je obsažené učivo pro maturitu dostačující?
„Úplně v klidu. A to jsem ani ty knížky nečetla. Naštěstí jsem si vytáhla právě dílo „Stařec a moře“, které jsem z vašeho materiálu četla asi 5 minut předtím :D“
(Eliška M.)
Kdyby šlo zmínit jen jednu jejich výhodu (přínos), která by to byla?
„Snadno zapamatovatelný obsah (psáno stručně a jasně v bodech bez zbytečně zdlouhavých vět a „omáčky“ kolem).“
(Jakub Ch.)
A jak nakonec obstály při samotné ústní maturitě?
„Ústní z českého jazyka, tak při té jsou vaše materiály absolutně perfektní, až tak že jsem měl sto procent, děláte maturantům velkou radost, nebál bych se za tu dřinu trochu zvednout cenu :-)“
(Dominik H.)